Historie

Jak kroniky číst – šipky „><“ posouvají stránky, poté kliknete na požadovanou stránku, která se otevře v novém panelu prohlížeče. Tam lze stránka zvětšit a po přečtení prostě panel zavřete „ד. K přeskoku mezi stránkami lze využít teček pod kronikou.

Kroniky obce

První kronika je psána v letech 1930 – 1935. V první části kroniky je zaznamenán vývoj obce od pravděpodobného vzniku obce a informace byly čerpány z rukopisu Ph.Mr. Jana Hellicha.  

Od stránky 83,  Doba nová, je již kronika psána většinou dle dochovaných dokumentů a posléze také skutečných událostí.


  Druhá kronika je psána od roku 1955 ale je zpětně dplněna daty počínaje rokem 1935. Tato kronika končí rokem 1960.

Přejít nahoru