Formuláře ke stažení

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les + poučení
Žádost o vydání souhlasu k užívání veřejného prostranství ve vlastnictví obce Senice.
Formulář žádosti o informace ( hlášení rozhlasu )

Obecní vyhlášky a nařízení

     Obecně závazné vyhlášky obce Senice – platné

Obecně závazná vyhláška obce Senice č. 3/2024 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – OZV č. 3/2024.
Obecně závazná vyhláška obce Senice č. 1/2024 – o místním poplatku ze psů OZV č. 1/2024
Obecně závazná vyhláška obce Senice č. 2/2024 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2024.

Místní poplatky v roce 2023

     Řády a nařízení obce Senice

Řád veřejného pohřebiště obce Senice
Požární řád obce Senice
Řád ohlašovny požárů v obci Senice

Další řády a nařízení

Ohlašování pálení biologického odpadu na volném prostranství


Povinně zveřejňované informace

 

1. NÁZEV

Obec Senice, Obecní úřad Senice

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽNÍ

Obec Senice je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Samospráva:

Zastupitelstvo – 5 členů:

Václav Novák
Ing. Eva Nechvílová
MUDr. Zdeněk Podlesný
Jiří Koudelka
Michal Červenka

Státní správa:

Václav Novák – starosta
Ing.Eva Nechvílová – místostarosta

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
29001 Senice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Senice
Senice 25
290 01 Senice

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou každou středu od 17.00 do 19.00 hod.
V tuto dobu jsou na obecním úřadu přítomni, mimo administrativní pracovnice, starosta nebo místostarostka.
Pokud občané potřebují vyřídit nějakou drobnost nebo potřebují zanechat nějaké dokumenty na obecním úřadě, mohou tak učinit ještě v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 14:00, kdy tam administrativní pracovnice také bývá. Je ovšem lepší si to nejdříve ověřit telefonicky.

4.4. Telefonní čísla

Telefon na OU – +420 325 652 042
Mobil starosta – +420 602 225 255

4.5. Adresa internetové stránky

Oficiální: www.senice.cz
Informace: infosenice@gmail.com – Mailová adresa pro všeobecé informace a info rozesílané občanům na základě souhlasu s informacemi obecního úřadu. Také pro příjem různých nabídek nebo větších, většinou grafických dokmentů.

4.6. Adresa podatelny

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
Senice 29001

4.7. Elektronická sdresa podatelny

E-podatelna: obec@senice.cz

4.8. Datová schránka

ID ISDS: xh2ajin

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu: 36525191
Kód banky: 0100
KB a.s., Nymburk

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA

Kód obce: 537799
IČO: 00876038

7. DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

DIČ: CZ00876038

8. DOKUMENTY

8.1. Seznamy hl. dokumentů

Územní plán obce

Vydané obecně závazné vyhlášky

Odkaz na výpis vyhlášek
Odkaz na výpis požárních řádů
Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Senice

 

8.2. Rozpočet

příslušná rozpočtová opatření daného kalendářního roku naleznete v sekci ROZPOČET OBCE

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

10. PŘÍJEM A PODÁNÍ PODNĚTŮ

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Kontakty pro příjem podání

Poštovní adresa
Podatelna
Datová schránka
Elektronickou adresou podatelny

11. PŘEDPISY

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Sbírka zákonů

11.2. Vydané právní předpisy

Vyhlášky a řády

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFOMACÍ

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zatím nepožadujeme úhradu za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nebylo dosud vydáno

13. LICENNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou využívány

13.2 Výhradní licence

Nejsou využívány

14. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Zatím neevidujeme žádosti o informace dle tohoto zákona

 

Přejít nahoru